هزار و یک شب - دفتر چهارم

Este producto saldrá del catálogo en 21/12/2022
Prueba ahora Firma sin compromiso. Cancele cuando quiera.

Sinopsis

هزار و یک شب مجموعه‌ای از افسانه‌های قدیمیِ عربی، ایرانی و هندی است. نسخه‌ی فارسی هزار و یک شب را عبدالطیف طسوجی در زمان محمدشاه و پسرش ناصرالدین شاه از عربی به فارسی ترجمه و به رشته تحریر درآورد. هزار و یک شب نامی است که از زمان ترجمه طسوجی در دوره قاجار شهرت یافته و نام قدیم آن "هزار افسان" است. این اثر نفیس در ۱۳ دفتر به شما شنوندگان عزیز ارائه می‌گردد. 

دفتر چهارم در شب یک‌صد و یازدهم با ادامه "حکایت تاج‌الملوک" آغاز و در شب یک‌صد و شصت و یکم با "حکایت علی‌بن بکار و شمس‌النهار" خاتمه می‌یابد.

Capítulos

página 1 de 4