هزار و یک شب - دفتر ششم

Este producto saldrá del catálogo en 21/12/2022
Prueba ahora Firma sin compromiso. Cancele cuando quiera.

Sinopsis

هزار و یک شب مجموعه‌ای از افسانه‌های قدیمیِ عربی، ایرانی و هندی است. نسخه‌ی فارسی هزار و یک شب را عبداللطیف طسوجی در زمان محمدشاه و پسرش ناصرالدین شاه از عربی به فارسی ترجمه و به رشته تحریر درآورد. هزار و یک شب نامی است که از زمان ترجمه طسوجی در دوره قاجار شهرت یافته و نام قدیم آن "هزار افسان" است. این اثر نفیس در ۱۳ دفتر به شما شنوندگان عزیز ارائه می‌گردد. 

دفتر ششم در شب دویست و دوازدهم با ادامه "حکایت ملک شهرمان و قمرالزمان" آغاز و در شب سیصدم با "حکایت هارون‌الرشید و ابو محمد تنبل" خاتمه می‌یابد.


Capítulos

página 1 de 6