In These Nights

شب سوم: بیایید به ماه برویم

Informações:

Sinopsis

در شب سوم در این شب ها به مزایای دوباره هدف قرار دادن ماه در برنامه های فضایی اشاره شده است. --- Support this podcast: https://anchor.fm/itnights/support