In These Nights

شب هفتم

Informações:

Sinopsis

در این قسمت به دنیای ریاضیات و حضور زنان در ان پرداخته شده است وهمچنین درباره بازگشت فعالیت حیاتی به مغز خوک هایی که چند ساعت از گردن زدن آن ها گذشته بود صحبت شده است --- Support this podcast: https://anchor.fm/itnights/support