In These Nights

شب چهاردهم: واکسن های کوید چگونه عمل می کنند؟

Informações:

Sinopsis

شب چهاردهم برنامه در این شب ها با تاخیری طولانی منتشر شد. اما در نهایت از نحسی سیزده عبور کردیم. در این قسمت می توانید داستان نحوه عملکرد واکسن های پیشتاز در رقابت برای ایجاد ایمنی علیه ویروس SARS-CoV-2  را بشنوید و همچنین در پایان این اپیزود به تعدادی از سوال هایی که در این مدت در ایرن باره مطرح شده بود سعی کردم پاسخ بدهم. قطعات موسیقی به ترتیب پخش: قطعه در این شب‌ها، فرخزاد لایق، شهرام ناظری، آلبوم سفر عسرت Barak Khazad –The Lord of the Rings (Movie) Soundtrack - Howard Shore They are calling my flight – Contagion (Movie) Soundtrack   - Cliff Martinez 4-     14 - It's Mutated - Contagion (Movie) Soundtrack  - Cliff Martinez آب حیات عشق – شهرام ناظری – گروه دستان Logan's Run - Fringe - Season 1 (Original Television Soundtrack) - Chad Seiter Mexico City Invitational 1966 - The Queen's Gambit (Music from the Netflix Limited Series) - Carlos Rafael Rivera New York - The Queen's Gambit (Music from the Netflix Limited Series) - Carlos Rafael Rivera Forest Dre