In These Nights

شب چهل و یکم : از جیمز وب تا سیمرغ

Informações:

Sinopsis

این پادکست نسخه صوتی ویدیو کست در این شب ها است.  شب 41 این برنامه به مرورو آخرین خبرهای جیمز وب و همچنین پرتابگر ماهواره بر سیمرغ ایران اشاره کرده است. شما می توانید ویدیو را در نشانی زیر دنبال کنید. Youtube.com/pnazemi --- Support this podcast: https://anchor.fm/itnights/support