In These Nights

شب چهل و چهارم: نبرد در فضا

Informações:

Sinopsis

این قسمت نسخه صوتی قسمت چهل و چهارم ویدیو کست در این شب ها است که می توانید آ نرا در نشانی زیر دنبال کنید: www.YouTube.com/pnazemi در پی حمله روسیه به اوکراین، رییس آژانس فضایی این کشور تهدید کرده بود که در صورت واکنش غرب روسیه از ادامه همکاری با ایستگاه خودداری خواهد کرد و به این ترتیب ایستگاه فضایی ممکن است به شکل مهار نشده ای سقوط کند. چقدر این تهدید جدی است و چه خطرات دیگری درباره توسعه منازعه به فضا وجود دارد؟ --- Support this podcast: https://anchor.fm/itnights/support