هشت گفتار درباره‌ی فلسفه‌ی موسیقی ۱

Este producto saldrá del catálogo en 21/12/2022
Prueba ahora Firma sin compromiso. Cancele cuando quiera.

Sinopsis

درباره فلسفه موسیقی تا کنون در زبان فارسی كتاب مستقلی تصنیف نشده است، و در واقع مجالی هم برای پرداختن به این مقوله‌ی پر رمز و راز وجود نداشته. کتاب حاضر گام نخستین در راه پر كردن این خلاء فرهنگی است، و به طوری که از اسم آن پیداست، مجموعه گفتارهایی است که دکتر صفوت با استفاده‌ی آگاهانه از فرصت‌های مغتنم، به توجیه پاره‌ای از وجوه بنیادین فلسفه موسيقی پرداخته است.

Capítulos

página 1 de 5