Sinopsis

Shanti Timilai, hosted by Sancho Shanti Baptist Church, airs twice a week. This podcast has been recorded for Nepali Christians who are hungry for sound, passionate Bible teaching. It is our desire that as you listen, you will be encouraged and better equipped to be passionate disciples of Jesus Christ.

Episodios

 • सर्मपित ईसाई हुनलाई चुकाउनुपर्ने मुल्य ।

  सर्मपित ईसाई हुनलाई चुकाउनुपर्ने मुल्य ।

  08/11/2019 Duración: 33min

  कुनै महत्वपुर्ण कुरा पाउन चाहानुहुन्छ,तपाईले गुमाउनु पनि पर्छ? तपाईका निम्ती वहुमुल्य थोकहरु के परमेश्वरको निम्ती महत्वपुर्ण छन होला? ख्रिष्ट को निम्ती कुन महत्वपुर्ण कुरा हरु त्यगनु पर्छ?

 • परमेश्वरको सत्य गुणहरु।

  परमेश्वरको सत्य गुणहरु।

  05/11/2019 Duración: 24min

  के तपाईले अाज साचो परमेश्वरको गुणहरु थाहँा पाउनुभएको छ ? जसले परमेश्वरको गुणहरुलाई जान्ने ईच्छ गर्दछ त्यो व्यक्तिले परमेश्वरलाई भेटाउन सक्दछ।

 • वरदिन को कीसिम।

  वरदिन को कीसिम।

  01/11/2019 Duración: 33min

  के तपाईले अाफनो वरदान थाहँा पाउनुभयो? के तपाईले पाएको वरदान प्रयोग गार्देहुनुहुन्छ?

 • येशु ख्रिष्टलाई पछ्याउनुको हाम्रो मु्ख्य प्रेरणा के हो?

  येशु ख्रिष्टलाई पछ्याउनुको हाम्रो मु्ख्य प्रेरणा के हो?

  30/10/2019 Duración: 20min

  तपाई कसलाई पछ्याउने व्यक्ति हुनुहुन्छ, येशु ख्रिष्टलाई वा मानिसलाई?तपाईको मु्ख्य विश्वासको जग के हो? यि प्रश्नहरुको उत्तर हामी परमेश्वरको वचन सुनेर खोज्नेछौ।

 • प्रार्थना के हो? प्रार्थना किन खाचो छ ?

  प्रार्थना के हो? प्रार्थना किन खाचो छ ?

  25/10/2019 Duración: 25min

  प्रार्थनाले हामीलाई कसरी सामार्थ मिल्दछ ? चुनौतीलाई सामना गर्न प्रार्थनाले हामीलाई कसरी साहेता गर्छ? यि प्रश्नहरुलाई हामी अाजको प्रवचन बाट सुनेर छलफल गर्नेछौ।

 • परमेश्वर मा पाईने अान्न्द कस्तो छ?

  परमेश्वर मा पाईने अान्न्द कस्तो छ?

  24/10/2019 Duración: 21min

  तपाईको जिवनमा कस्तो प्रकारको सन्तुष्टी र अान्न्द को खोजी मा हुनुहुन्छ? के तपाईले चाहानुभएको त्यो सन्तुष्टी र अान्न्द पाउनुभएको छ, अथवा अझै त्यसको भरोसा मा हुनुहुन्छ?

 • हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर।

  हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर।

  22/10/2019 Duración: 24min

  के मेरो प्राणले परमप्रभुको खोजी गर्न सकेको छ ? उहाँको उपस्थीति मा के-के कुरा लुकिएको छ?

 • परमप्रभुको भय मान्नुपर्छ ।

  परमप्रभुको भय मान्नुपर्छ ।

  15/10/2019 Duración: 22min

  परमेश्वर किन उहाँको भयमा जिएको चाहानुहुन्छ? उहाँको भयमा जिउँदा हाम्रो अात्मिक जिवनमा कस्तो उन्नती देख्न सकिन्छ? अाज हामी यो प्रशनहरुको बिषयमा छलफल गर्नेछौ।

 • येशु ख्रिष्टलाई बप्तिस्मा लिन किन अवशेकता थियो ?

  येशु ख्रिष्टलाई बप्तिस्मा लिन किन अवशेकता थियो ?

  14/10/2019 Duración: 16min

  येशु ख्रिष्टको बप्तिस्माले के देखाउँछ? पानी को बप्तिस्मा के हो? 

 • येशु ख्रिष्ट संसार मा किन अाउनुभयो ?

  येशु ख्रिष्ट संसार मा किन अाउनुभयो ?

  01/10/2019 Duración: 25min

  के येशु संसार मा धर्म सिकाउन अाउनुभएको को ? अथवा हामीलाई पाप वाट वचाउन अाउनुभएको हो ?

 • विश्वासी जिवन मा किन संकष्ट अाईपर्छ ?

  विश्वासी जिवन मा किन संकष्ट अाईपर्छ ?

  30/09/2019 Duración: 28min

  विश्वासी जिवन भनेको शान्ति र अान्नदमय जिवन हुनुपर्ने होईन र तर झनै विश्वासीहरु को जिवन मा किन संकष्ट र अशान्ति अाईपर्छ होला ?

 • जाग वस मण्डली ।

  जाग वस मण्डली ।

  27/09/2019 Duración: 25min

  के तपाई उहाँको दोस्रो अागमन को वाटो हेरि विश्वास मा जिउनुभएको छ ? के हामी त्यो दिन को निम्ती खुशी छौ? 

 • तपाईको अात्मिक छेत्र मा अादि चल्दा काहँा जानुहुन्छ ?

  तपाईको अात्मिक छेत्र मा अादि चल्दा काहँा जानुहुन्छ ?

  25/09/2019 Duración: 22min

  तपाईको अात्मिक जिवन मा अादि चल्दा कसकाहँा सहायता लिन जानुहुन्छ? के तपाई समस्या वाट भागने विश्वासी हुनुभएको त छैन?

 • साचो पश्चताप कस्तो हुनुपर्छ?

  साचो पश्चताप कस्तो हुनुपर्छ?

  24/09/2019 Duración: 21min

  के हामीलाई विश्वास गर्नु अघि पश्चताप गर्नु अवशेक छ? यदि छ भने किन अवशेक छ ?

 • के मसंगा विश्वास छ ?

  के मसंगा विश्वास छ ?

  20/09/2019 Duración: 26min

  किन परमेश्वरले विश्वास मा काम गर्नुहुन्छ ? के हाम्रो लागी विश्वास महत्वपुर्ण छ होला ? अाज हामी यि प्रश्नहरुको विषय मा छलफल गर्नेछौ।

 • क्रुसको अर्थ के हो?

  क्रुसको अर्थ के हो?

  18/09/2019 Duración: 21min

  किन क्रुसको प्रचार गरछौ ? के क्रुस हाम्रो निम्ती शक्ति भईदिएको छ? अाज को भाग वाट हामी क्रुस को मुख्य योजना र विचार लाई हेर्नैछौ।

 • हाम्रो मण्डली मा उपस्थीत हुनु को मुख्य उद्देश्य के हो ?

  हाम्रो मण्डली मा उपस्थीत हुनु को मुख्य उद्देश्य के हो ?

  15/09/2019 Duración: 24min

  म चर्चमा अथवा संगती मा के का निम्ती जान्छु ? मेरो चर्च मा जानु को मुख्य प्रेराणा के हो ? अाउनुहोस हामी संगै परमेश्वर को वचन सुन्दै आशीषित होअौ।

 • येशु ख्रिष्ट संसार मा जन्म लिनुको मुख्य उद्देश्य ।

  येशु ख्रिष्ट संसार मा जन्म लिनुको मुख्य उद्देश्य ।

  13/09/2019 Duración: 30min

  येशु ख्रिष्टले संसार मा किन जन्म लिनुभयो ? उहाँ संसार मा अाउनुको मुख्य उद्देश्य के थियो ? यि प्रश्नहरुको उत्तर पाउनलाई हामी अाजको प्रवचनवाट सुनेर हामी खोज्नेछौ।

 • उहाँको अावाज लाई कसरी थाहाँ गर्ने ।

  उहाँको अावाज लाई कसरी थाहाँ गर्ने ।

  09/09/2019 Duración: 19min

  के उहाँको अावाज मा अन्योलता छ ? हामीले वोल्ने अावाज बाईवल संगा मेल खान्छ ? परमेश्वरको वचन वाट हामी हेर्नेछौ।

 • अात्मिक खिन्नता र बुद्धि ।

  अात्मिक खिन्नता र बुद्धि ।

  06/09/2019 Duración: 22min

  किन मानिसलाई धेरै ज्ञ्यान र बुद्धिले पिडा दिन्छ ? मानिसलाई धेरै ज्ञ्यान र बुद्धिले फाईदा दिनुपर्ने होईन र ? बाईबल ले ज्ञ्यान र बुद्धि बारे कस्तो शिक्षा र सल्लाह दिन्छ अाउनुहोस हामी परमेश्वर को वचन सुनेर हामी शिक्षा लिनेछौ।

página 2 de 5

Informações: