طوفان‌البکا

طوفان‌البکاء فی مقاتل الشهداء از معروف‌ترین مقتل‌های فارسی و به نثر و نظمی روان و استوار است....

هشت گفتار درباره‌ی موسیقی ۴

کتاب حاضر شامل سخنرانی‌هایی از دکتر داریوش صفوت درباره‌ی فلسفه و تاریخ موسیقی ایرانی است. او که...