T? Ng? C?a ??i S?ng, Tin T?t, Sách Phúc Âm Bài Hát C?a Nhóm Dân T?c ? Vi?t Nam?(words Of Life, Go

Sinopsis

T? ng? c?a ??i s?ng, Tin t?t, Sách Phúc Âm bài hát c?a Nhóm dân t?c ? Vi?t Nam?(Words of Life, Good News, Gospel Songs of Ethnic Groups in Vietnam)

Episodios

 • (Từ ngữ của Đời sống)-Tiếng Việt.mp3

  (Từ ngữ của Đời sống)-Tiếng Việt.mp3

  18/09/2016 Duración: 39min

  Vietnamese-(Words of Life).mp3

 • (Từ ngữ của Đời sống)-Tiếng Việt.mp3

  (Từ ngữ của Đời sống)-Tiếng Việt.mp3

  18/09/2016 Duración: 39min

  Vietnamese-(Words of Life).mp3

 • Từ ngữ của Đời sống)-Tiếng Mường.mp3

  Từ ngữ của Đời sống)-Tiếng Mường.mp3

  18/09/2016 Duración: 14min

  Muong Language-(Words of Life).mp3

 • (Từ ngữ của Đời sống)-Tiếng Người Thổ (Việt Nam).mp3

  (Từ ngữ của Đời sống)-Tiếng Người Thổ (Việt Nam).mp3

  18/09/2016 Duración: 20min

  Tho(Vietnam)-(Words of Life).mp3

 • (Từ ngữ của Đời sống)-Tiếng Giáy.mp3

  (Từ ngữ của Đời sống)-Tiếng Giáy.mp3

  18/09/2016 Duración: 27min

  Giay-(Words of Life).mp3

 • (Từ ngữ của Đời sống)-Tiếng Lự.mp3

  (Từ ngữ của Đời sống)-Tiếng Lự.mp3

  17/09/2016 Duración: 29min

  Lu Language-(Words of Life).mp3

 • (Từ ngữ của Đời sống)-Tiếng Nùng.mp3

  (Từ ngữ của Đời sống)-Tiếng Nùng.mp3

  17/09/2016 Duración: 20min

  Nung -(Words of Life).mp3

 • Gặp gỡ Thiên Chúa Thượng đế Tạo hóa-Tiếng Tày.3gp

  "Gặp gỡ Thiên Chúa Thượng đế Tạo hóa"-Tiếng Tày.3gp

  17/09/2016 Duración: 38min

  Tay Language-(Meeting the Creator God).3gp

 • (Từ ngữ của Đời sống)-Tiếng Cờ Lao.mp3

  (Từ ngữ của Đời sống)-Tiếng Cờ Lao.mp3

  17/09/2016 Duración: 47min

  Gelao Language-(Words of Life).mp3

 • Bahnar Language-(Words of Life).mp3

  Bahnar Language-(Words of Life).mp3

  16/09/2016 Duración: 38min

  (Từ ngữ của Đời sống)-Người Ba Na.mp3

 • Chrau TT Language-(Words of Life).mp3

  Chrau TT Language-(Words of Life).mp3

  16/09/2016 Duración: 13min

  (Từ ngữ của Đời sống)-Người Chơ Ro.mp3

 • Koho Language-(Words of Life).mp3

  Koho Language-(Words of Life).mp3

  16/09/2016 Duración: 15min

  (Từ ngữ của Đời sống)-Người Kơho.mp3

 • Cùa(Co,Cor People) Language-(Words of Life).mp3

  Cùa(Co,Cor People) Language-(Words of Life).mp3

  16/09/2016 Duración: 10min

  (Từ ngữ của Đời sống-Co(Cùa,Cor) Người.mp3

 • (Từ ngữ của Đời sống)-Cơ Tu ngôn ngữ.mp3

  (Từ ngữ của Đời sống)-Cơ Tu ngôn ngữ.mp3

  15/09/2016 Duración: 26min

  "Words of Life"-Katu Language.mp3

 • (Từ ngữ của Đời sống-Hrê ngôn ngữ.mp3

  (Từ ngữ của Đời sống-Hrê ngôn ngữ.mp3

  15/09/2016 Duración: 50min

  (Words of Life)-Hre Language.mp3

 • (Từ ngữ của Đời sống-Khơ Mú ngôn ngữ.mp3

  (Từ ngữ của Đời sống-Khơ Mú ngôn ngữ.mp3

  15/09/2016 Duración: 34min

  (Words of Life)-Khmu Language.mp3

 • (Từ ngữ của Đời sống)-Mnông(Lam) ngôn ngữ.mp3

  (Từ ngữ của Đời sống)-Mnông(Lam) ngôn ngữ.mp3

  15/09/2016 Duración: 28min

  Mnong(Lam)-(Words of Life).mp3

 • (Từ ngữ của Đời sống)-Tà Ôi ngôn ngữ.mp3

  (Từ ngữ của Đời sống)-Tà Ôi ngôn ngữ.mp3

  15/09/2016 Duración: 12min

  Ta Oi-(Words of Life).mp3

 • (Từ ngữ của Đời sống)-Kha(Jiang, Pouc) ngôn ngữ.mp3

  (Từ ngữ của Đời sống)-Kha(Jiang, Pouc) ngôn ngữ.mp3

  15/09/2016 Duración: 14min

  Xinh Mun People/Puoc-Kha(Jiang)-(Words of Life).mp3

 • (Từ ngữ của Đời sống)-X’Tiêng ngôn ngữ.mp3

  (Từ ngữ của Đời sống)-X’Tiêng ngôn ngữ.mp3

  15/09/2016 Duración: 26min

  Sedang(Xo Dang)-(Words of Life).mp3

página 1 de 2

Informações: