Kriteri I Leibnizit

Një zbulim i rastësishëm shkencor është fillimi i një aventure tronditëse që shtyhet menjëherë drejt kufijve të...

Atropos: Shoqata E Hakmarrësve

Çfarë i lidh një seri vrasjesh të ndodhura në Bolonjë dhe në rrethinat e saj? Bëhet fjalë për një killer serial apo...

In The Footsteps Of Jesus

I am the way, the truth and the life was what Jesus said in a certain situation to those close to Him. However, the most common today is a society made up of people in the mercy...

Sëmundja E Alzheimerit - I

Çfarë është kjo sëmundje? Cilat janë shkaqet? Çfarë pasojash sjell? Zbuloji të gjithë çelësat e sëmundjes...

Pikëll Paj

Kur një armëpunuesi të falimentuar i bie në dorë një lojë xhagër e nivelit të dytë, vendos që të luajë për...

Kryqëzim Me Nibirun: Aventurat E Azakisit Dhe Petrit

*** BEST SELLER ***VOLUMI 2/3 Një katastrofë e përmasave biblike po përgatitet të bjerë mbi planetin tonë. Por këtë herë...

Galilei Dhe Ajnshtaini: Reflektime Mbi Teorinë E Përgjithshme Të Relativitetit - Rënia E Lirë E Trupave

Duke nisur nga fenomenet elementare studiohet teoria e përgjithshme e relativitetit të Ajnshtainit, së bashku me parimin e Galileit mbi rënien e lirë të trupave që është...

Këshilla Ushqimore. Si Të Motivojmë Njerëzit Për Të Ndryshuar Zakonet Ushqimore

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit “Këshillimi është një proces që përmes dialogut dhe ndërveprimit, i ndihmon...

Forcat E Kundërta

”Forcat e kundërta është libri i parë i vëllimit “Profetizuesi”, ku personazhet kryesore janë dinamika e dyfishtë,...

página 1 de 2